Subsidie voor Tilburgse evenementen bekend

Festival Mundial, Incubate, Tilburg Ten Miles en de Tilburgse Kermis beeldbepalende evenementen

Festival Mundial, Incubate en Tilburg Ten Miles en de Tilburgse Kermis zijn de beeldbepalende evenementen van 2013. Festival Mundial en Incubate ontvangen zowel in 2013 als in 2014 een subsidie van €100.000. Tilburg Ten Miles ontvangt voor 2013 en 2014 een bedrag van €50.000. In totaal is door het recordaantal van 75 organisaties ter waarde van €1.700.000 aangevraagd. Het totale ter verdelen subsidiebudget is €563.843,-.

De evenementensubsidies voor 2013 zijn toegekend op basis van de onderverdeling beeldbepalend,
onderscheidend of stevige basis. Deze rangschikking is een uitwerking van de nota 'Van stad met evenementen naar evenementenstad'. Uitgangspunt van het evenementenbeleid is dat de gemeente Tilburg scherpere keuzes maakt door vooral evenementen te ondersteunen die bijdragen aan een positieve profilering van Tilburg als evenementenstad. De kernwaarden vernieuwing, verbinding en daadkracht staan daarbij centraal.

Wethouder De Ridder (evenementen): “Het overweldigende aantal aanvragen geeft aan dat organisaties graag willen bijdragen aan de profilering van Tilburg als evenementenstad. Het budget is alleen absoluut niet toereikend om al die aanvragen te honoreren, dus een aantal organisaties zal teleurgesteld zal zijn. Daar heb ik begrip voor, maar de keuzes die zijn gemaakt zorgen voor een mooie mix van evenementen in Tilburg.”

Imago
Vijf criteria staan centraal bij de weging van een subsidieaanvraag: positieve bijdrage aan het gewenste imago van de stad (verbinding, vernieuwing en daadkracht), spreiding over verschillende doelgroepen, spreiding over het kalenderjaar, spreiding over de locaties in de stad en een goede verhouding tussen gemeentelijke subsidie en andere inkomsten. Van deze vijf criteria weegt de bijdrage aan het gewenste imago van de stad het zwaarst bij de beoordeling.

Onderscheidend
Het Gipsyfestival, Groots Festival van het Levenslied, Playgrounds Festival, Roadburn en Warandeloop zijn onderscheidend. Gipsyfestival ontvangt in 2013 en 2014 een subsidie van € 35.000. Het Groots Festival van het Levenslied ontvangt voor komend jaar € 35.000; Playgrounds Festival krijgt voor zowel 2013 als 2014 een bedrag van € 25.000; Roadburn ontvangt voor komend jaar € 10.000 en de Warandeloop krijgt voor 2013 en 2014 een bedrag van € 35.000.

Brede basis
Tot de categorie brede basis rekent het college Dancetour Tilburg (€10.000), Dansnacht (€10.000), Drijf In filmavonden (€5.000), Manifestatie Weg aan Water (€5.000), MeiMarkt (€10.000), Palm Parkies (€10.000), SummerWise (€10.000), Tilburg Hap Stap Festival (€7.000), Tilburg Zingt (€10.000), TiLT (€7.000) en de Week van de Dialoog (€10.000). De drie evenementen die Tilburg neerzetten als Winterevenementenstad, Winter in Zuid, Winterparadijs Udenhout en WinTerstad ontvangen ieder €7.000.

De Intocht van Sinterklaas, Openbaar Carnaval in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Heukelom zijn typisch Tilburgse evenementen die onderdeel zijn van het culturele erfgoed van deze stad, krijgen voor 2013 respectievelijk €10.000, €40.000, €4.000 en €4.000.

“Om samen met de organisaties te werken aan de groei van Tilburg evenementenstad, kennen we voor de beeldbepalende en meeste onderscheidende evenementen meerjarige subsidies voor 2013 en 2014 toe”, aldus De Ridder. “Zo bieden we de evenementen meer zekerheid.”

Adviescommissie
Een externe adviescommissie heeft de gemeente Tilburg bijgestaan in de te maken keuzes. Deze deskundigen vormen de Adviescommissie Tilburg Evenementenstad. De commissie bestaat uit Peter Kok (Bibliotheek Midden Brabant), Wilma de Koning (Fontys Hogescholen), Greg Richards (Universiteit van Tilburg), Paul Spapens (historicus) en Peter Struik (BZW/Fuji).

  Carnaval in Tilburg Kruikenstad!
het officiële programma
de lekkerste carnavalsmenu's
het carnavalsplein

De kwèèkers :
alle carnavalskwèèkers
stuur jouw kwèèker in
word fan van de kweekerpage